3F-A (Faglig Fælles Akasse)

Om medlemskab
Hvem kan blive medlem?:
Industri
Transport
Den offentlige sektor
Bygge og anlæg
Gatneri-, land- og skovbrug
Privat service
Hotel & Restaurant
Fagforeningstilbud:

Ja

Antal medlemmer:

306.000

Pris (fuldtid lønmodt./ kr mdr.)
A-kasse:

434,00

Fagforening:

450,00

A-kasse + Fagforening:

884,00

3FA – Faglig Fælles Akasse
3FA – Faglig fælles Akasse har 306.000 medlemmer. Medlemsskaren udgøres af faglærte og ufaglærte inden for industri, transport, offentlige sektor, bygge og anlæg, gartneri-, land- og skovbrug, privat service samt hotel og restauration. For at blive medlem af 3FA skal du være ml. 18 og 63 år, bo og opholde dig i Danmark og have lønarbejde.

3FA og 3F (Fagligt Fælles Forbund) skal opleves som en sammenhængende organisation, således at 3F a-kassen aktivt arbejder for, at du bliver medlem af 3F forbundet.

Ledige medlemmer af 3F a-kassen får udover de basale a-kasse services hjælp ifm:

 • At de skal have et aktivt og brugbart CV
 • At deres kompetencer bliver klarlagt
 • At få tilbud om arbejde
 • Understøttes ifm jobsøgning
 • Tilbydes kurser med henblik på hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet
 • Såfremt du er medlem af 3F forbundet, kan du få gratis advokathjælp, hjælp til uddannelse og andre fordele – fx er alle medlemmer under 65 omfattet af en gruppelivsforsikring.

3F har 77 lokalafdelinger og 119 servicekontorer fordelt rundt i hele Danmark, såfremt du bliver ledig får du råd og vejledning i de lokale afdelinger. I samarbejde med a-kassen kan du få hjælp til at komme hurtigt i arbejde igen, hvor det kan være en fordel, at afdelingerne har et lokalkendskab.

 • 306.000 medlemmer
 • Fagforening og a-kasse i tæt samarbejde
 • Fokus på digitalisering
 • Medlemsblad og nyhedsbrev
 • Deltager aktivt politisk for at værne om medlemmernes interesser

Åbningstider (3F – forbundet)
Telefonisk – 24 timer i døgnet