Akademikernes Arbejdsløshedskasse

Om medlemskab
Hvem kan blive medlem?:
Akademikere
Fagforeningstilbud:

Nej

Antal medlemmer:

76.500

Pris (fuldtid lønmodt./ kr mdr.)
A-kasse:

365,00

Akademikernes a-kasse samarbejder med 19 forskellige organisationer (oversigt nederst).

  • A-kasse for akademikere
  • 76.000 medlemmer
  • Samarbejder med 19 organisationer
  • Jobkonsulenter i København og Århus

Ifølge Akademikernes Arbejdsløshedskasse vægter de den personlige kontrakt højt, og sætter medlemmerne i centrum. De tilbyder en professionel service, hvor deres medlemmers muligheder for job er i centrum.

Åbningstider
København og Århus: mandag til fredag fra kl. 10.00 – 15.00.

Akademikernes a-kasse samarbejder med følgende organisationer
Adjunkt / Lektorgruppen – Handelsskolernes Lærerforening
Arkitektforbundet
Bibliotekarforbundet
Lægeforeningen
Pharmadanmark (Akademikere inden for lægemiddelområdet)
Den danske Landinspektørforening
Den Danske Præsteforening
Danmarks Jurist- og Økonomforbund
Dansk Kiropraktor Forening
Dansk Mejeriingeniør Forening
Dansk Psykolog Forening
Den Danske Dyrlægeforening
Dansk Organist og Kantor Samfund
Dansk Musikpædagogisk Forening
Hovedorganisationen af Officerer i Danmark
JA
Foreningen af Skibsinspektører
Tandlægernes Nye Landsforening
Dansk Tandlægeforening