Børne- og Ungdomspædagogernes Landsdækkende Arbejdsløshedskasse

Om medlemskab
Hvem kan blive medlem?:
Pædagoger
Fagforeningstilbud:

Ja

Antal medlemmer:

61.000

Pris (fuldtid lønmodt./ kr mdr.)
A-kasse:

380,00

Fagforening:

482,00

A-kasse + Fagforening:

862,00

Om BUPL-A (Børne- og Ungdomspædagogernes Landsdækkende Arbejdsløshedskasse)
Ca. 60.000 pædagoger og klubfolk er medlem af Børne- og Ungdomspædagogernes Landsdækkende Arbejdsløshedskasse (BUPL-A). BUPL-A arbejder primært med udbetaling af ydelser, individuel vejledning og på at få ledige i job igen.
BUPL-A har 11 kontorer, hvoraf 10 er lokale a-kasse kontorer og så et hovedkontor i København, hvor medlemmer kan få vejledning såvel som ledig som i arbejde. A-kassen samarbejder tæt sammen med fagforeningen BUPL og på de fleste kontorer er der således også den lokale afdeling af fagforeningen. Alle medlemmer tilbydes en individuel vejledningssamtale.

  • For pædagoger og klubfolk
  • A-kasse og fagforening samlet på kontorerne
  • Du kan udfylde dagpengekort elektronisk
  • Deltager aktivt i jobformidling

BUPL-A og BUPL vægter højt at der skal være sammenhæng mellem a-kasse og fagforening, og de arbejder for at påvirke lovgivning på for medlemmerne relevante områder.

Fagforeningen BUPL har som overordnet formål blandt andet at varetage deres medlemmers økonomiske, faglige, sociale, pædagogiske samt uddannelsesmæssige interesser.

Åbningstider:
Mandag til onsdag fra kl. 10:00 til 16:00
Torsdag fra kl. 13:00 til 18:00
Fredag fra kl. 10:00 til 13:00