Byggefagenes Arbejdsløshedskasse (BF-A)

Om medlemskab
Hvem kan blive medlem?:
Blik
Rør
Maler
Fisker
Fagforeningstilbud:

Ja

Antal medlemmer:

17.700

Pris (fuldtid lønmodt./ kr mdr.)
A-kasse:

420,00

Fagforening:

280,00

A-kasse + Fagforening:

700,00

Om Byggefagenes Arbejdsløshedskasse
Byggefagenes Arbejdsløshedskasse blev dannet 1. januar 2008, og er en sammenlægning af Rørarbejdernes A-kasse, Malerfagets og Maritim A-kasse. A-kassen er en a-kasse for Blik- og Rørarbejderforbundet, Malerforbundet og Fiskernes Forbund. I alt er omkring 18.000 medlem af a-kassen.

Byggefagenes Arbejdsløshedskasse beskæftiger sig udelukkende med at sikre medlemmerne økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og administrere ordninger som de efter lovgivningen er pålagt at administrere ifølge deres formålsparagraf.
Såfremt du er nyuddannet eller har arbejde inden for et af ovennævnte fagligeområder, så kan du blive medlem som både lønmodtager eller selvstændig.

  • Fagspecialiseret (blik og rør, maler og fisker)
  • 18.000 medlemmer
  • A-kasse services med 21 lokale kredse og afdelinger
  • Online selvbetjening

A-kassen servicerer medlemmerne ifm ledighed og administrerer dagpenge, efterløn, feriedagpenge, aktiveringsydelse og orlovsydelse.

A-kassen har 21 lokale kredse og afdelinger, der varetager den daglige kontakt med medlemmerne. De findes i:
Skagen, Frederikshavn, Aalborg, Viborg, Herning, Århus, Vejle, Kolding, Aabenraa, Odense, Næstved, Roskilde, København og Rønne.

Via hjemmesiden kan du indsende dagpengekort og andre blanketter.

Åbningstider (varierer for afdelingerne)
Mandag til torsdag fra kl. 9:00 til 15:00
Fredag fra kl. 9:00 til 14:00