DSA – Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Om medlemskab
Hvem kan blive medlem?:
Bioanalytikere
Ergoterapeuter
Fysioterapeuter
Jordemødre
Sygeplejsker
Radiografer
Fagforeningstilbud:

Nej

Antal medlemmer:

77.400

Pris (fuldtid lønmodt./ kr mdr.)
A-kasse:

348,00

Om DSA
DSA (Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse) blev grundlagt i 1942. DSA (Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse) er en a-kasse, der er fagligt afgrænset, således at personer der kan optages i en række af sundhedskartellets organisation, kan optages i DSA. Det gælder fx radiografer, bioanalytikere, sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter og jordemødre. Såvel lønmodtagere som selvstændige kan optages i DSA (selvstændige kun som fuldtidsforsikrede).

Omkring 70 ansatte betjener de 78.000 medlemmer af DSA. DSA organisationen er beliggende på Sankt Annæ Plads i København. Omkring 72 procent af medlemmerne er sygeplejersker.

Der tilbud om jobformidling ved arbejdsløshed, rådgivning, socialrådgivning ved sygdom eller andre sociale problemer.

  • Fagligt afgrænset til radiografer, bioanalytikere, sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter og jordemødre
  • Grundlagt i 1942
  • Tilbyder mere end basal a-kasse service
  • Har tillægsforsikring
  • Online selvbetjening
  • DSA – NYT nyhedsbrev

Åbningstider
Mandag til onsdag samt fredag fra kl. 9:00 til 14:00
Torsdag fra kl. 9:00 til 16:00