FOA – Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse

Om medlemskab
Hvem kan blive medlem?:
Social
Sundhed
Pædagogisk
Kostservice
Teknikservice
Fagforeningstilbud:

Ja

Antal medlemmer:

181.600

Pris (fuldtid lønmodt./ kr mdr.)
A-kasse:

413,00

Fagforening:

340,00

A-kasse + Fagforening:

753,00

Om FOA – Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse 
FOA- Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse (og forbundet FOA – Fag og Arbejde) har hovedsæde på Staunings Plads i København. Derudover er der 41 lokale kontorer fordelt rundt i Danmark (forbund og a-kasse er som hovedregel samlet). A-kassen servicerer omkring 182.000 medlemmer med de basale a-kasse services, som efter lovgivningen er henlagt til a-kasserne.

FOA er en specialiseret a-kasse med medlemmer, der arbejder inden for områderne: Social – Sundhed, pædagogisk, kostservice og teknikservice. Såfremt du arbejder under en FOA-overenskomst, kan du blive medlem.

  • 182.000 medlemmer
  • Online indtastning af de fleste blanketter (fx dagpengekort)
  • Medlemsblad

På dit lokale a-kasse kontor, kan du få hjælp til at søge job, og blive vejledt om rettigheder og pligter. Som medlem er der også mulighed for at tegne en tillægsforsikring, der dækker dig udover de normale dagpenge ifm ledighed.

Åbningstider
Mandag til torsdag fra kl. 8:30 til 16:00
Fredag fra 8:30 til 15:00