FRIE Funktionærers Arbejdsløshedskasse (åben for alle)

Om medlemskab
Hvem kan blive medlem?:
Alle
Fagforeningstilbud:

Ja

Antal medlemmer:

22.500

Pris (fuldtid lønmodt./ kr mdr.)
A-kasse:

397,00

Fagforening:

152,00

A-kasse + Fagforening:

549,00

FRIE Funktionærers Arbejdsløshedskasse
Frie Funktionærers Arbejdsløshedskasse er en a-kasse for alle uanset branche og faggruppe. Alle lønmodtagere og nyuddannede kan blive medlem og sikre sig mod ledighed. Frie Funktionærer er fagforeningen med tilknyttet tværfaglig a-kasse. Såvel a-kassen som fagforeningen er upolitisk – støtter ingen politiske partier.

 • Gode online servicemuligheder og sms-tjeneste
 • Hjælp til lønforhandling, ansættelseskontrakter mm
 • Karriererådgivning, kurser, uddannelse, juridisk bistand
 • Støtter ikke politiske partier
 • Diverse medlemstilbud (fleste kræver medlemskab af forening og a-kasse)
 • Online selvbetjeningsmulighed og sms-services

FRIE Funktionærer blev stiftet i 1961, og har siden arbejdet for personlig frihed på arbejdsmarkedet. Den enkelte skal selv have lov til at vælge fagforening og selv aftale arbejdsvilkår og løn med arbejdsgiveren. Omkring 24.000 er medlem af FRIE Funktionærer. Som medlem af FRIE Funktionærer kan du udover de basale services:

 • Få hjælp til at forhandle løn, ansættelsesvilkår, fortolke ansættelseskontrakter mm.
 • Deltage i kurser og uddannelse, der øger kompetencer inden for IT, ledelse, personlig udvikling, kommunikation mm
 • Hjælp til at fremme karriere og forbedre forhold – fx job- og karriererådgivning, lønvurdering, coaching mm.
 • Medlemstilbud på forsikring, pension og ferie (fx ferielejligheder)
 • juridisk bistand fra FRIE Funktionærers advokater og jurister
 • Deltage i medlemsarrangementer fx teaterforestillinger, koncerter, revy, foredrag, kunstudstillinger mm

De fleste tilbud kræver medlemskab af fagforeningen også. Af andre servicemuligheder kan nævnes, at der er online muligheder for selvbetjening, og du kan tilmelde dig en gratis sms- og email-service, som hjælper dig med at huske, hvornår dagpengekortet, aktiveringsydelseskortet eller efterlønskortet skal indsendes. Derudover er der et medlemsblad der udkommer 4 gange årligt og sendes til medlemmerne. Du har også mulighed for lønsikring, så du får udbetalt et højere beløb, hvis du skulle blive arbejdsløs.

Du finder hovedkontoret for såvel a-kasse som fagforening på Paghs Gård i Odense. Derudover er der regionskontorer i København, Århus, Henne samt rullende kontor i Sønderjylland og Ribe.

Åbningstider – Odense og København
Mandag til onsdag fra kl. 9:00 til 16:00
Torsdag fra kl. 9:00 til 18:00
Fredag fra kl. 9:00 til 15:00

Åbningstider – Århus
Mandag til fredag fra kl. 9:00 til 15:00