FTF-A – Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles Arbejdsløshedskasse

Om medlemskab
Hvem kan blive medlem?:
Finans og forskning
Kost og sundhed
Kunst
Landskab og teknik
Politi og forsvar
Privat og offentlig administration
Transport
Undervisning
Fagforeningstilbud:

Nej

Antal medlemmer:

131.400

Pris (fuldtid lønmodt./ kr mdr.)
A-kasse:

418,00

FTF-A (Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles Arbejdsløshedskasse)

Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles Arbejdsløshedskasse (FTF-A) var en fagligt afgrænset a-kasse, med fokus på job inden for finans, forsikring, kost og sundhed, kunst, landskab og teknik, politi, forsvar, privat administration, offentlig administration, transport og undervisning, men nu kan alle blive medlem. FTF-A er partipolitisk neutral. Alle lønmodtagere og selvstændige kan melde sig ind i a-kassen, men det nævnes som en fordel, at du er uddannet eller beskæftiget inden for ovennævnte områder for at kunne yde den bedste service.FTF a-kassen blev dannet i 1976, og har i dag omkring 131.000 medlemmer. A-kassen arbejder sammen med omkring 80 faglige organisationer for at give deres medlemmer en kvalificeret rådgivning inden for ovennævnte brancher.

Hovedkontoret er placeret i København, og derudover er der kontorer i Odense, Århus og Aalborg. Alle kontorer betjener medlemmer af a-kassen.

  • Job- og karriererådgivning (gratis)
  • Kurser (gratis)
  • Mulighed for lønsikring
  • Online selvbetjening

Åbningstider
Mandag til torsdag fra kl. 9:30 til 15:00
Fredag fra kl.9:30 til 14:30

Samarbejde med følgende faglige organisationer:
A/S EKR Eksportkreditrådet ATRADIUS
Assurandør kredsen
Cabin Union Denmark
Carlsberg / Tuborg
CAU
Centralforeningen for Stampersonel
CO II
Codan
COOP Danmark
CSC, FORA
Danica
Danica Danmarks kordegneforening Dansk Kirkemusiker Forening Dansk Kor Forbund Dansk Musiker Forbund Dansk Skuespillerforbund Dansk Socialrådgiverforening Dansk Tandplejerforening Dansk Teknisk Lærerforbund Dansk Told & Skatteforbund Danske Afspændingspædagoger Danske Bandagister Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsyningsselskabers Funktionærsammenslutning Den Grønlandske Tjenestemandsforening Det kommunale Beredskabspersonales Landsforbund Det Kongelige Kapels Forening DFDS Funktionærforening DFDS Transport Funktionærforening Erhvervsskolelederne i Danmark Fagforening for den finansielle sektor Fagforeningen for konstruktører Faglig organisation for forsikring Faglig organisation for forsikring Faglig organisation for forsikring Faglig organisation for lærere på tekniske skoler Farmakonomforeningen Farvandsforeningen Farvandsforeningen Film- og TV-arbejdsforeningen Finansforbundet Foreningen af Danmarks Radios Symfoniorkester Foreningen af danske AF-regionschefer Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Foreningen af danske Sceneinstruktører Foreningen af Folketingets Betjente Foreningen af kliniske diætister Foreningen af Kommunale Chefer Foreningen af Musikere i Forsvaret Foreningen af Præliminære Organister Foreningen af Radiografer i Danmark Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark Foreningen af Tekniske og Administrative Tjenestemænd Foreningen Danmarks Radios Underholdningsorkester Forsvarets Civil Etat Frederiksberg Kommunalforening Frederiksberg Kommunalforening Bibliotekarer FTF-A General Motors Funktionærforening Gentofte Kommunalforening Gentofte Kommunalforening Bibliotekarer Halinspektørforeningen Handelsskolernes Lærerforening ISS/CSC JID Jysk teleteknikerforbund KL Konstruktørforeningen Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Kost & Ernæringsforbundet Kriminalforsorgsforeningen Københavns Kommunes Embedsmandsforening Landsforeningen af Statsautoriserede Fodterapeuter Lederforeningen i TDC LederForum, Social & Sundhedssektoren Luftfart Maersk Air Kabinebesætningsforening Maskinmestrenes forening Medieforbundet i Danmarks Radio Musikerne i Danmark MyTravel Cabin Union Organisationen af Stampersonel i Beredskabskorpset Politiforbundet Radiotelegrafistforeningen af 1917 RSM Sammenslutningen af danske Scenografer Sammenslutningen af Funktionærer Topdanmark Trafikforbundet Turistførerforeningen