HK Danmarks Arbejdsløshedskasse

Om medlemskab
Hvem kan blive medlem?:
Kommunal
Privat
Handel
Stat
Fagforeningstilbud:

Ja

Antal medlemmer:

268.800

Pris (fuldtid lønmodt./ kr mdr.)
A-kasse:

401,00

Fagforening:

362,00

A-kasse + Fagforening:

763,00

HK Danmarks Arbejdsløshedskasse
HK går mere end 100 år tilbage – HK Danmarks Arbejdsløshedskasse har i dag omkring 269.000 medlemmer. HK varetager de basale a-kasse services som fx dagpenge, hvis du mister dit arbejde. HK hjælper dig med at finde nyt arbejde via den lokale HK afdeling og hjælper virksomheder, der søger medarbejdere med at finde den rigtige medarbejder. HK yder partistøtte med henblik på politisk indflydelse på for medlemmerne relevante interesseområder.

 • Online digital selvbetjening
 • Målrettet rådgivning
 • Jobsøgningshjælp (CV, jobsamtalen, ansøgning, finde jobs mm)
 • Nyhedsbrev

Du kan blive medlem af HK, hvis du er mellem 18 og 63 år, har bopæl og opholder dig i Danmark og er i arbejde som lønmodtager inden for HKs fagområder, der overordnet er opdelt i fire sektorer (se sektorer og underkategorier nederst).
På hjemmesiden har man som medlem adgang til diverse selvbetjeningsmuligheder. Fx kan du udfylde dagpengekort. Som medlem af forbundet får du yderligere adgang til lønstatistikker, kan lave lønberegninger og andet. Derudover kan du søge blandt mere end 20.000 forskellige job via hjemmesiden, og oprette jobagent, så du får besked, hvis der er et interessant job.

Som medlem af HK har du desuden mulighed for at benytte nogle medlemstilbud – fx:

 • Juridisk bistand i arbejdsretlige sammenhænge
 • Besvarer faglige spørgsmål om fx job og jobrettigheder
 • Karriereplanlægning (gratis)
 • Medlemstilbud på forsikringer og vejledning om forsikringspørgsmål
 • Såfremt du er medlem af forbrugsforeningen, kan du opnå rabatter på dine indkøb (dagligvarer, benzin, telefon mm)

HK/Danmarks A-kasse har hovedkontor på Artillerivej i København.

Åbningstider
Telefonisk åbningstid
Mandag til fredag, kl. 08.00 – 20.00.

HK er opdelt i fire sektorer:

HK Kommunal

  • Beskæftigelse
  • Bibliotek
  • Elev
  • Ledelse
  • Miljø
  • Social
  • Tandklinik

HK Stat

  • PL
  • Dansk Røde Kors
  • DR
  • Forsvarets Landsklub
  • HK Danmarks Domstole
  • HK Kriminalforsorgen
  • HK Politiet
  • LFHU
  • LUI
  • SKAT
  • Statslige biblioteker og arkiver

HK Privat

  • It, Medie & Kommunikation
  • Organisationer
  • Privat Service
  • Produktion
  • Sundhed & Velvære
  • Transport & Turisme

Tværgående afdelinger og foreninger i HK

 • HK Trafik og Jernbane
 • HK Post og Kommunikation
 • Akademimerkonomer i HK
 • Dansk Laborant-Forening
 • DL – Patient, Administration, Kommunikation
 • DMA – Dansk Markeds og Akademiforening
 • Grafisk Kommunikation
 • Gymnasieskolernes sekretærforening
 • Landsforeningen LAK
 • SAMDATA – IT-folk i HK