It-fagets og Merkonomernes Arbejdsløshedskasse – PROSA

Om medlemskab
Hvem kan blive medlem?:
IT-professionelle
Fagforeningstilbud:

Ja

Antal medlemmer:

13.400

Pris (fuldtid lønmodt./ kr mdr.)
A-kasse:

401,00

Fagforening:

351,00

A-kasse + Fagforening:

752,00

Om It-fagets og Merkonomernes Arbejdsløshedskasse (PROSA)
It-fagets og Merkonomernes Arbejdsløshedskasse er en afdeling af PROSA og Merkonomernes a-kasse. PROSA er et fagspecialiseret Forbund for it-professionelle, og der servicerer således udelukkende it-professionelle. Omkring 13.000 er medlem af a-kassen. A-kassen varetager a-kasse services, der sikrer dig dagpenge i forbindelse med arbejdsløshed og hjælper dig i arbejde igen, hvis du skulle blive ledig. Forbundet og a-kassen er partipolitisk uafhængig, men får som medlem af FTF har de indflydelse på a-kassespørgsmål, efteruddannelse og arbejdsmiljø EU-lovgivning.

 • Målrettet mod it-professionelle
 • 13.000 medlemmer
 • Online og sms-services

Hos It-fagets og Merkonomernes Arbejdsløshedskasse – PROSA – hjælper dig til et nyt arbejde ifm ledighed, ved at tilbyde dig hjælp til jobansøgningen og CV’et, jobsamtalen, coaching, jobformidling, jobplan mm.

Som medlem af forbundet får du blandt andet:

 • Juridisk bistand i arbejdsrelaterede sager
 • Rådgivning om job og karrieren
 • Kompetencerådgivning
 • Foredrag og rabat på it-kurser
 • Medlemstilbud på forsikringer og pension
 • Medlemstilbud i butikker, aviser, bøger, gratis MasterCard mm
 • Medlemsbladet ”Prosabladet”
 • Sms-services
 • Online selvbetjeningsservices

Hovedkontoret ligger i København og der er kontorer i Odense og Århus.

Åbningstider

København

Mandag fra kl. 10:00 til 15:00
Tirsdag til fredag kl. 9:00 til 15:00

Odense og Århus
Mandag til fredag fra kl. 10:00 til 15:00