Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Om medlemskab
Hvem kan blive medlem?:
Højtuddannede
Fagforeningstilbud:

Nej

Antal medlemmer:

50.700

Pris (fuldtid lønmodt./ kr mdr.)
A-kasse:

422,00

Om Magistrenes Arbejdsløshedskasse (MA)
MA (Magistrenes Arbejdsløshedskasse) har ca. 51.000 medlemmer, og har hovedkontor i København. Derudover er der lokalafdelinger i Odense, Aalborg og Århus. A-kassen er målrettet magistre og akademikere. Magistrenes a-kasse optager højtuddannede og andre, der arbejder på et naturvidenskabeligt, humanistisk eller samfundsvidenskabeligt grundlag – inden for det offentlige eller private (bachelor, kandidat eller ph.d). Det svarer til området som DM – Fagforening for højtuddannede og Gymnasieskolernes Lærerforening.

MA administrerer dagpenge, feriepenge og efterløn. Derudover tilbyder de en række services til deres medlemmer. Fx Temamøder, rådgivning, workshop og kurser, hjælp til CV og jobansøgning, netværk (fx jobklub), nyhedsbrev og online selvbetjening.

  • Specialister i højtuddannede stillinger inden for de naturvidenskabelige, humanistiske og samfundsvidenskabelige retninger
  • 51.000 medlemmer
  • Diverse medlemsservices, der styrker dig ifm arbejdsløshed og karrieremæssigt
  • Nyhedsbrev
  • Tilbud om yderligere økonomisk sikring ifm arbejdsløshed (lønsikring)
  • Online selvbetjening

Temamøderne kan fx omhandle projektledelse, traineeforløb, stress, ledighed, biotek, kommunikation mm. Kurserne og workshops giver dig inspiration og gode råd til at komme hurtigere i arbejde inden for dit felt eller ved at hjælpe dig med at afdække nye muligheder. Det kan fx være hjælp til jobsamtalerne, jobsøgningen, dit CV mm. Workshop tilbydes i København hver 3. Uge.

Åbningstider:

København
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 9:00 til 15:30
Onsdag fra kl. 13:00 til 17:00

Odense
Mandag fra kl. 9:00 til 12.
Torsdag fra kl. 13:00 til 15:30

Århus
Mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9:00 til 15:30

Aalborg
Mandag fra kl. 9:00
Torsdag fra kl. 13:00 til 15:30