Nærings- og Nydelsesmiddelarbejdernes Arbejdsløshedskasse (NNF-A)

Om medlemskab
Hvem kan blive medlem?:
Slagteri
Mejeri
Bager
Tobak
Sukkervarer
Fagforeningstilbud:

Ja

Antal medlemmer:

28.200

Pris (fuldtid lønmodt./ kr mdr.)
A-kasse:

450,00

Fagforening:

584,00

A-kasse + Fagforening:

926,00

Om NNFs a-kasse (Nærings- og Nydelsesmiddelarbejdernes Arbejdsløshedskasse)
Omkring 28.000 er medlem af NNFs a-kasse, der består af et hovedkontor på Frederiksberg og med afdelinger fordelt rundt i Danmark. De lokale afdelinger er dit kontaktpunkt.

NNF er en fagspecialiseret a-kasse, der er åben for medlemmer der arbejder eller er under uddannelse inden for områder – slagter, mejeri, bager, tobak eller arbejder med sukkervarer. Derudover skal du have bopæl og ophold i Danmark, og være i arbejde den dag du søger.

NNFs a-kasse administrerer dine dagpenge, hvis du bliver ledig, og de hjælper dig med at komme i arbejde igen. A-kassen og fagforbundet skilter ikke med andre medlemsservices og tilbud.

  • 28.000 medlemmer
  • Fagspecialiseret mod slager-, mejeri-, bager-, tobak- og sukkervarebranchen
  • Fokus på a-kasse services

Åbningstider:
Mandag til torsdag fra kl. 8:15 til 15:30
Fredag fra kl. 8:15 til 14:00