Teknikernes Arbejdsløshedskasse

Om medlemskab
Hvem kan blive medlem?:
Kreative
Teknikere
Designere
Konstuktører
Fagforeningstilbud:

Ja

Antal medlemmer:

29.200

Pris (fuldtid lønmodt./ kr mdr.)
A-kasse:

410,00

Fagforening:

348,00

A-kasse + Fagforening:

758,00

Om Teknikernes Arbejdsløshedskasse (TL)
Teknikernes a-kasse har omkring 29.000 medlemmer, og er en a-kasse, der er specialiseret for medlemmer der arbejder kreativt som konstruktører, designere eller teknikere.

A-kassen administrere efterløn samt dagpenge, som du er berettiget til, såfremt du bliver ledig eller er færdig med din uddannelse og medlem af a-kassen (du skal også opfylde en række andre krav, som du kan læse mere om under ”Gode råd”.). Udover dagpengeydelsen har du mulighed for at tegne en lønsikring, der sikrer dig et bedre økonomisk grundlag i forbindelse med ledighed – denne sikring er ligesom dagpenge og efterløn fradragsberettiget.

A-kassen for teknikere og designere hjælper dig også med at finde et nyt job, hvilket også kan betyde, at de hjælper dig i gang med en efteruddannelse, såfremt det vurderes nødvendigt.

Som medlem af forbundet får du adgang til lønstatistik, så du kan benchmarke din løn med branchegennemsnit. Derudover får du adgang til en række kurser – fx inden for arbejdsmiljø, formidling/kommunikation, iværksætterkurser, jobsøgning, karriereudvikling mm.

  • 29.000 medlemmer
  • Faglige netværk
  • Kurser
  • Karriere- og kompetenceudvikling
  • Faglig og juridisk bistand
  • Lønforhandlingshjælp (blandt andet lønstatistik)

Forbundet er placeret i København, og har 9 lokale afdelinger i Aalborg, Århus, Herning, Vejle, Esbjerg, Odense, Ringsted, København og Hillerød som du kan kontakte for at høre mere om dine muligheder.

Åbningstider:
Mandag til torsdag fra kl. 10:00 til 15:00