ASE

Så er ASE tilgængelig for online tilmelding direkte igennem os.

Flere arbejdsløse = flere medlemmer i a-kasserne?

I disse tider med stigende arbejdsløshed, så stiger a-kassernes medlemstal – vel? Usikkerheden for ens job og økonomi er for mange på højeste niveau nogensinde - med den igangværende globale økonomiske krise, der medfører at arbejdsløsheden galopperer opad. Og dermed har incitamentet til at blive medlem af en a-kasse og dermed sikre sig økonomisk ved ledighed vel næppe været større nogensinde eller i hvert fald i de sidste mange år med positiv økonomisk vækst.