A-kasse

Oversigt over de 10 bedste a-kasser

Bliv medlem af en a-kasse her, så du er sikret økonomisk, hvis du skulle blive ledig. Det er hovedårsagen til, at det er en god ide at blive medlem af en a-kasse. Derudover hjælper a-kasserne dig med at komme i arbejde igen ved ledighed. Der er a-kasser, hvor du kan blive optaget uanset, hvilket job eller uddannelse du har (tværfaglige). Derudover findes der fagspecifikke a-kasser, som kun er åben for medlemmer med et specielt job eller uddannelse. Her kan du se mere om priser, medlemstal mm og ansøge online om medlemskab. God fornøjelse.

Frie logo

A-kasse

514 kr.

pr. måned

Fagforening

49 kr.

pr. måned

Ase logo

A-kasse

527 kr.

pr. måned

Fagforening

74 kr.

pr. måned

Det Faglige Hus logo

A-kasse

497 kr.

pr. måned

Fagforening

69 kr.

pr. måned

Frie logo

A-kasse

514 kr.

pr. måned

Fagforening

49 kr.

pr. måned

Ase logo

A-kasse

527 kr.

pr. måned

Fagforening

74 kr.

pr. måned

Det Faglige Hus logo

A-kasse

497 kr.

pr. måned

Fagforening

69 kr.

pr. måned

De 10 bedste a-kasser i 2024

Denne side indeholder reklamelinks

A-kasse

514 kr.

pr. måned

Fagforening

49 kr.

pr. måned

A-kasse

497 kr.

pr. måned

Fagforening

69 kr.

pr. måned

A-kasse

530 kr.

pr. måned

Fagforening

474 kr.

pr. måned

A-kasse

527 kr.

pr. måned

Fagforening

74 kr.

pr. måned

A-kasse

488 kr.

pr. måned

Fagforening

pr. måned

A-kasse

484 kr.

pr. måned

Fagforening

pr. måned

A-kasse

506 kr.

pr. måned

Fagforening

167 kr.

pr. måned

A-kasse

499 kr.

pr. måned

Fagforening

229 kr.

pr. måned

A-kasse

505 kr.

pr. måned

Advokathjælp

55 kr.

pr. måned

A-kasse

506 kr.

pr. måned

Fagforening

pr. måned

Frie logo

A-kasse

514 kr.

pr. måned

Fagforening

49 kr.

pr. måned

Det Faglige Hus logo

A-kasse

497 kr.

pr. måned

Fagforening

69 kr.

pr. måned

HK A-kasse logo

A-kasse

530 kr.

pr. måned

Fagforening

474 kr.

pr. måned

Ase logo

A-kasse

527 kr.

pr. måned

Fagforening

74 kr.

pr. måned

FTFa A-kasse logo

A-kasse

488 kr.

pr. måned

Fagforening

pr. måned

Akademikernes A-kasse logo

A-kasse

484 kr.

pr. måned

Fagforening

pr. måned

Business Danmark logo

A-kasse

506 kr.

pr. måned

Fagforening

167 kr.

pr. måned

A-kasse

505 kr.

pr. måned

Advokathjælp

55 kr.

pr. måned

Min A-kasse logo

A-kasse

506 kr.

pr. måned

Fagforening

pr. måned

Lederne logo

A-kasse

499 kr.

pr. måned

Fagforening

229 kr.

pr. måned

Hvad er en a-kasse?

En a-kasse, eller arbejdsløshedskasse, spiller en central rolle i det danske velfærdssystem ved at tilbyde økonomisk sikkerhed til folk, der mister deres job. De tilbyder også andre ydelser som rådgivning, efteruddannelse og hjælp til jobsøgning.

A-kassernes rolle i Danmark

A-kasser hjælper medlemmerne med økonomisk støtte, hvis de bliver arbejdsløse. De sikrer, at folk har en indkomst, mens de søger nyt arbejde. Min A-kasseASEIDA og Frie er eksempler på populære a-kasser i Danmark. Disse kasser fokuserer også på at tilbyde personlig rådgivning og udarbejdelse af jobplaner.

A-kasser er også knyttet til fagforeninger og brancher. De arbejder sammen med jobcentre og tilbyder efteruddannelse, så medlemmerne kan forbedre deres kompetencer. Det gør det lettere for arbejdsløse at komme hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet.

Forskellige typer af a-kasser

Der findes forskellige typer af a-kasser, som er målrettet specifikke faggrupper og industrier. For eksempel henvender Min A-kasse sig til folk med akademiske og professionelle baggrunde, mens ASE er for selvstændige erhvervsdrivende. IDA fokuserer på ingeniører og tekniske specialister.

A-kasser som Frie er åbne for alle. De tilbyder også en bred vifte af ekstra ydelser. Selvom funktionerne grundlæggende er de samme, kan de ekstra ydelser og specialiserede tilbud variere. Medlemmerne opfordres til at vælge en a-kasse, der passer bedst til deres faglige baggrund og behov.

Medlemskab af a-kasse

Et medlemskab af en a-kasse giver økonomisk sikkerhed og rådgivning i forhold til arbejdsløshed og jobskifte. Denne sektion dækker optagelseskrav, fordele ved medlemskab, og kontingent samt betalingsvilkår.

Optagelseskrav

For at blive medlem af en a-kasse i Danmark, skal visse krav opfyldes. Medlemmer skal være mindst 18 år og bo eller arbejde i Danmark. Studerende og nyuddannede kan også blive medlemmer, men de skal være indskrevet på en godkendt uddannelsesinstitution eller have afsluttet deres uddannelse.

Herudover varierer kravene lidt afhængigt af a-kassen, da nogle a-kasser er branchespecifikke. For at opnå dagpenge skal tidligere medlemmer have arbejdet i en vis periode inden for de seneste år. Det anbefales at undersøge de specifikke krav for den a-kasse, man ønsker at melde sig ind i.

Fordele ved medlemskab

Medlemskab af en a-kasse har flere fordele udover økonomisk støtte under arbejdsløshed. Det inkluderer professionel rådgivning, hjælp til jobsøgning, og adgang til kurser og workshops, der kan øge jobmulighederne. Mange a-kasser tilbyder også netværksmuligheder og arrangementer, der kan skabe kontakter i relevante brancher.

For studerende og nyuddannede er der ofte særlige fordele som lavere kontingent eller gratis medlemsskab i en periode. Dette kan gøre overgangen fra studie til arbejdsliv nemmere. Medlemmer får også adgang til juridisk rådgivning ved opsigelser eller kontraktforhold.

Kontingent og betalingsvilkår

Kontingentet for medlemskab af en a-kasse varierer beroende på den valgte a-kasse samt eventuelle tilvalgte services. Generelt ligger medlemsgebyret på et fast månedligt beløb, som bliver opkrævet via automatisk betaling. Studerende og nyuddannede kan ofte få reduceret eller helt gratis medlemskab i begyndelsen.

Der er skattefordele ved at være medlem af en a-kasse, da medlemsgebyret kan trækkes fra i skat. Betalingsvilkårene er typisk fleksible med mulighed for at vælge månedlig, kvartalsvis, eller årlig betaling alt efter medlemmet præferencer og økonomiske situation.

Dagpenge

Dagpenge er en central del af den danske A-kasse og tilbyder økonomisk støtte ved arbejdsløshed. Det dækker, hvordan satserne beregnes, og hvordan udbetalingen samt beskatning fungerer.

Hvad er dagpenge?

Dagpenge er en erstatning for mistet indkomst ved arbejdsløshed. Medlemmer af en A-kasse kan modtage dagpenge, hvis de opfylder visse betingelser. Det kræver typisk en forudgående periode med medlemskab og indbetaling til A-kassen. Medlemmer skal også være aktivt jobsøgende og stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Dagpengene er tidsbegrænsede. Man kan, afhængig af alder og tidligere arbejdsforhold, modtage dagpenge i op til to år.

Beregning af dagpengesats

Dagpengesatsen er baseret på tidligere indkomst. Den udgør normalt en fast procentdel af den tidligere løn. For de fleste borgere udgør dagpengesatsen 90% af den gennemsnitlige løn for de sidste 12 måneder, dog med en maksimumgrænse.

For selvstændige kan beregningen variere.

Satserne justeres årligt og kan findes på A-kassens hjemmeside.

Udbetaling og skat

Dagpenge udbetales månedligt for den foregående måned. Lønmodtagere skal indsende dokumentation, såsom ugerapporter eller jobansøgninger, som beviser deres aktive jobsøgning.

Dagpengene er skattepligtige, og skatten beregnes ud fra de gældende satser på udbetalingstidspunktet. Medlemmerne modtager opholdsbevis og skal selv sørge for at indsende tilstrækkeligt skattemateriale.

Administrationen af dagpenge sker gennem digitale platforme, hvilket gør processen enkel og nem for medlemmerne.

Arbejdsmarkedet i Danmark

Arbejdsmarkedet i Danmark er præget af en dynamisk struktur og en række institutioner, der arbejder sammen for at sikre beskæftigelse og økonomisk stabilitet. Blandt disse spiller jobcentre en central rolle i at matche ledige job med arbejdssøgende.

Jobcentres rolle

Jobcentrene i Danmark er nøgleaktører i at støtte ledige gennem forskellige services. De hjælper med at udarbejde CV’er, ansøgninger og tilbyder karriererådgivning. Gennem jobnet.dk kan arbejdssøgende finde information om ledige stillinger og få adgang til jobopslag.

En vigtig funktion af jobcentrene er at sikre, at ledige hurtigt kommer tilbage i arbejde. De arbejder tæt sammen med virksomheder for at finde match mellem jobkrav og kandidater. Udover direkte hjælp til jobsøgning, tilbyder jobcentrene også kurser og efteruddannelsesprogrammer, som kan forbedre de ansattes kompetencer og øge deres chancer for at finde beskæftigelse.

Arbejdsmarkedets struktur

Danmarks arbejdsmarked er kendetegnet ved en høj grad af fleksibilitet og sikkerhed, populært kendt som “flexicurity”. Det betyder, at arbejdsgivere nemt kan tilpasse arbejdsstyrken efter økonomiske forhold, mens medarbejdere har en stærk social sikkerhed og adgang til omfattende genuddannelsesprogrammer.

Arbejdsgivere og arbejdstagere i Danmark samarbejder typisk gennem fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer. Denne dialog sikrer, at arbejdsforholdene afbalanceres og forbedres. Der er også et tæt samarbejde med jobcentrene for at sikre, at ledige hurtigt kan finde nye job og at virksomheder kan besætte deres ledige stillinger effektivt.

Internationale aspekter

Internationale aspekter af A-kasse-systemet er vigtige for både EU/EØS borgere og ikke-EU/EØS borgere. Det omfatter reglerne for overførsel af arbejds- og forsikringsperioder samt hvordan dagpenge kan modtages under ophold i udlandet.

EU/EØS og ikke-EU/EØS borgere

Borgere fra EU/EØS-lande har visse rettigheder, når de flytter mellem medlemslandene. De har mulighed for at overføre deres optjente forsikringsperioder og arbejdshistorik via formularen PD U1. Derimod kan ikke-EU/EØS borgere stå over for flere restriktioner og krav.

EU-borgere: Kan overføre deres forsikringsperioder og arbejdshistorik uden problemer mellem EU/EØS lande.

Ikke-EU/EØS borgere: Skal måske ansøge om en opholds- og arbejdstilladelse og kan have begrænsede rettigheder.

Forskellen mellem disse to grupper er vigtig at forstå, især for arbejde og ophold i forskellige lande.

Overførsel af arbejds- og forsikringsperioder

Når man flytter mellem lande i EU/EØS, kan perioder med arbejde og forsikring overføres. Dette sker især via PD U1-formularen, som dokumenterer de perioder, man har været forsikret eller har arbejdet i et andet land.

Beskeftigelsesperioder i andre EU/EØS-lande tæller med i retten til dagpenge i ens eget land.

Formularen PD U2 kan benyttes til at overføre retten til dagpenge til et andet EU/EØS land. Dette er vigtigt for dem, der ønsker at søge job i et andet land uden at miste dagpengeretten.

Dagpenge under ophold i udlandet

Det er muligt at modtage dagpenge mens man opholder sig i udlandet, hvis visse betingelser opfyldes. Ved kortvarige ophold på op til tre måneder kan man bruge PD U2-formularen til at søge arbejde i et andet EU/EØS-land uden at miste dagpengene.

Krav til kortvarige ophold:

  • Opholdet må ikke overstige tre måneder.
  • Man skal være aktivt jobsøgende.
  • Man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og kunne vende tilbage med kort varsel.

For længerevarende ophold kan der være andre regler, og det er vigtigt at undersøge disse grundigt inden man tager af sted.

Ret og pligt i a-kasse systemet

Ret og pligt i a-kasse systemet indebærer flere vigtige trin, der skal følges nøje. Ansøgningsprocessen har specifikke krav, og medlemmer skal leve op til forpligtelser som at indsende en ledighedserklæring. Manglende overholdelse kan medføre sanktioner.

Ansøgningsprocess og krav

For at blive medlem af en a-kasse skal man opfylde bestemte krav og ansøgning procedurer. Det inkluderer residency, hvor man skal bo og arbejde i Danmark. Der er også en touristment for at opnå fuld medlemskab, typisk en tre-årig periode.

Ansøgere skal indsende diverse dokumentation, som bekræfter deres arbejdsstatus og indtægter. Desuden er der en venteperiode på op til tre uger, hvor ansøgningen behandles. Medlemmer får efter godkendelse adgang til dagpenge, som kan suppleres med supplement dagpenge.

Ledighedserklæring og opfølgning

Når man bliver ledig, skal man indsende en ledighedserklæring til sin a-kasse. Dette er nødvendigt for at modtage dagpenge. Medlemmer skal også indsende dagpengekort månedligt, hvor de oplyser om deres jobsøgningsaktiviteter.

Efter modtagelsen af ledighedserklæring, følger a-kassen op med regelmæssige samtaler og kontrol over medlemmernes jobsøgningsaktiviteter. Her bliver egenbosning og aktive jobsøgningsstrategier ofte diskuteret for at sikre jobgenskabelse hurtigst muligt.

Sanktioner og konsekvenser

Undlader et medlem at følge a-kassens regler og krav, kan dette medføre sanktioner. Manglende indsendelse af dagpengekort eller unøjagtige oplysninger kan føre til karantæneperioder eller, i værste fald, tab af retten til dagpenge.

Der er specifikke konsekvenser for ikke at deltage i obligatoriske møder eller aktiviteter udført af a-kassen. Medlemskabet kan blive suspenderet, og det kan påvirke ens økonomiske sikkerhed negativt. En tre-årig periode med overholdelse af pligter er nødvendig for at opretholde rettigheder i systemet.

Fagforening og a-kasse

Fagforeninger og a-kasser spiller begge vigtige roller i det danske arbejdsmarked ved at tilbyde støtte og beskyttelse til arbejdstagere. De adskiller sig dog i deres primære funktioner og services.

Forskellen på fagforening og a-kasse

En fagforening beskæftiger sig primært med arbejdsforhold, lønforhandlinger og konflikter mellem medarbejdere og arbejdsgivere. De tilbyder juridisk rådgivning, bistand i faglige konflikter og sikrer, at medlemmernes rettigheder overholdes. Kendte fagforeninger inkluderer 3F og HK.

En a-kasse (arbejdsløshedskasse) tilbyder økonomisk sikkerhed ved at udbetale dagpenge til medlemmerne, hvis de mister deres arbejde. A-kasser som ASE A-kasse og MA A-kasse hjælper arbejdsløse med at finde nyt arbejde gennem rådgivning og kurser.

Selvom de begge støtter arbejdstagere, er deres roller unikke. Fagforeninger fokuserer på arbejdsforhold og løn, mens a-kasser giver økonomisk støtte ved arbejdsløshed og hjælper med jobsøgning.

Samarbejde mellem fagforening og a-kasse

Fagforeninger og a-kasser samarbejder ofte for at give en samlet beskyttelse og støtte til deres medlemmer. Et godt eksempel er samarbejdet mellem fagforeninger som 3F og deres tilknyttede a-kasser. Fagforeninger kan henvise medlemmer til deres a-kasser for økonomisk støtte og omvendt.

Dette samarbejde giver en mere omfattende pakke af fordele. Medlemmerne får adgang til juridisk rådgivning, lønforhandlinger, økonomisk støtte, og jobrådgivning. En samlet indsats fra fagforeninger og a-kasser hjælper med at beskytte arbejdstagernes interesser mere effektivt.

Når medlemmer både er med i en fagforening og en a-kasse, får de en bred vifte af ressourcer og støtte, som kan være afgørende i både arbejds- og ledighedsperioder.

Selvstændiges forhold

Selvstændige kan også drage fordel af A-kasse og dagpenge, selvom deres forhold adskiller sig fra traditionelle lønmodtagere. Der er specifikke betingelser, krav og muligheder, som er særligt vigtige for selvstændige at være opmærksomme på.

A-kasse for selvstændige

For selvstændige er medlemskabet af en A-kasse en vigtig sikkerhed. Selvstændige erhvervsdrivende bør vælge en A-kasse, der forstår deres unikke situation. De fleste A-kasser har særlige regler og tilbud, der kan skræddersyes til selvstændiges behov.

A-kasser til selvstændige tilbyder ofte vejledning og rådgivning, som hjælper med at styrke forretningen og indkomsten. Det er vigtigt at undersøge, hvad de forskellige A-kasser tilbyder, for at finde det bedste match. Husk, at medlemskravene typisk indebærer en vis periode med selvstændig aktivitet, før man kan modtage dagpenge.

Ret til dagpenge som selvstændig

At få adgang til dagpenge som selvstændig kræver, at visse betingelser er opfyldt. Først og fremmest skal den selvstændige kunne dokumentere, at virksomheden har været deres hovedbeskæftigelse. De skal også kunne bevise, at virksomheden er ophørt eller er under afvikling.

Dagpengene beregnes på baggrund af virksomhedens tidligere indkomst, og der eksisterer specifikke krav til indtægt og antal arbejdstimer. En del af sikkerheden ved at være medlem af en A-kasse er, at den selvstændige kan få støtte til genopbygning eller omstilling af sin karriere i tilfælde af arbejdsløshed.

Uddannelse og a-kasse

A-kasser spiller en væsentlig rolle i forbindelse med uddannelse og videreuddannelse. De tilbyder forskellige muligheder og støtte for både uddannelse og udvikling af faglige kompetencer.

Uddannelsesmuligheder

A-kasser samarbejder ofte med uddannelsesinstitutioner for at tilbyde relevante kurser for medlemmer. Dette inkluderer muligheder inden for erhvervsuddannelser (EGU) og f.eks. korte, praksisorienterede kurser.

Nogle A-kasser giver også støtte til internationale kandidater. De hjælper dem med at integrere sig på det danske arbejdsmarked ved at give adgang til skræddersyede uddannelsesforløb.

A-kassernes støtte til videreuddannelse

Udover grunduddannelser tilbyder A-kasser økonomisk støtte til videreuddannelse. Medlemmer kan modtage økonomisk kompensation for at deltage i relevante kurser, hvilket kan være afgørende for jobmobiliteten.

A-kasser yder også karriererådgivning, som hjælper medlemmer med at vælge den rette videreuddannelse baseret på deres ambitioner og jobmuligheder. Denne støtte er især værdifuld for dimittender, der søger at opgradere deres kvalifikationer.

A-kasse for nyuddannede

For nyuddannede er overgangen fra studieliv til arbejdsmarked ofte en udfordrende rejse. A-kasse hjælper dem med at få økonomisk støtte gennem dagpenge samt rådgivning om karriereudvikling.

Dagpenge for nyuddannede

Nyuddannede, der tilmelder sig en A-kasse og opfylder specifikke krav, kan modtage dagpenge. Indkomstkravet og beskæftigelseskravet gælder normalt ikke for dem, men de skal have afsluttet mindst en mellemlang eller videregående uddannelse. Dagpengeperioden for nyuddannede varer typisk 2 år.

Dagpengeansøgning bør indsendes inden for 14 dage efter endt uddannelse for at undgå forsinkelse i udbetalingen.

Overgangen fra studie til arbejdsmarked

Det kan være en stor omvæltning at skifte fra at være studerende til jobsøgende. A-kasser tilbyder karriererådgivning og støtte til at finde det første job.

De hjælper nyuddannede med at skrive ansøgninger, forberede sig på jobsamtaler og identificere hvilke kompetencer, der er efterspurgt.

For at afbøde overgangsperioden inkluderer mange A-kasser netværksmuligheder og workshops. Det kan også være en fordel at deltage i jobsøgningskurser og benytte andre ressourcer, som A-kasser tilbyder, for at gøre overgangen så gnidningsfri som muligt.

FAQ

Ofte stillede spørgsmål & Svar
– A-kasser i Danmark

En a-kasse, eller arbejdsløshedskasse, er en organisation, der tilbyder økonomisk støtte, også kendt som dagpenge, til medlemmer, som mister deres job. A-kasser yder også hjælp til jobsøgning og karriererådgivning.

For at melde sig ind i en a-kasse skal man udfylde en ansøgningsformular, som normalt er tilgængelig på a-kassens hjemmeside. Det er også ofte muligt at melde sig ind ved at kontakte a-kassen direkte via telefon.

Prisen for medlemskab varierer afhængigt af a-kassen. Prisen ligger typisk mellem 484 og 600 kr. om måneden. Nogle a-kasser tilbyder gratis a-kasse til studerende.

For at modtage dagpenge skal medlemmet opfylde visse krav, såsom at have været medlem i mindst et år og have haft en vis minimumsindkomst i de seneste 12 måneder. Derudover skal man stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Ja, studerende kan melde sig ind i en a-kasse. Mange a-kasser tilbyder særlige vilkår og lave gebyrer for studerende. Som studerende kan man dog normalt ikke modtage dagpenge før endt uddannelse.

Forskellen mellem a-kasser i Danmark ligger primært i deres målgrupper og serviceydelser. Nogle specialiserer sig i bestemte fagområder, mens andre er åbne for alle erhvervsgrupper. Service og rådgivning kan også variere.