Det Faglige Hus

Om medlemskab
Hvem kan blive medlem?:
Alle
Fagforeningstilbud:

Ja

Antal medlemmer:

90.000

Pris (fuldtid lønmodt./ kr mdr.)
A-kasse:

455,00

Fagforening:

69,00

A-kasse + Fagforening:

524,00

Om Det Faglige Hus (Danske Lønmodtageres Arbejdsløshedskasse)
Det Faglige Hus er en a-kasse og fagforening, der er åben for alle lønmodtagere og selvstændige. Det Faglige Hus dækker over en række fagforeninger, a-kassen, vikarbureau og en forening for selvstændige. De Faglige organisationer er FK/TS, Fagforeningen Danmark, 2B – Bedst og Billigst samt Foreningen Danske Selvstændige. Det Faglige Hus er politisk uafhængigt, og støtter således ikke nogen politiske partier.

Udover a-kasse services samt hjælp i forbindelse med arbejdsløshed, så har Det Faglige Hus også tilbud på forsikringer og ferieophold i Danmark og udlandet. Selve fagforeningen tilbyder deres medlemmer juridisk bistand ifm sager af arbejdsretlig karakter.

Det Faglige Hus går tilbage til 1988, hvor Tekniker Sammenslutningen blev etableret. Omkring 80.000 er medlem af Det Faglige Hus a-kassen. De finder hovedkontoret i Esbjerg, og regionalkontorer i Aalborg, Århus, Esbjerg, Odense, Ringsted og på Frederiksberg. A-kassen blev til i 2002 (Danske Lønmodtageres A-kasse). I dag er der ca. 280 ansatte i Det Faglige Hus.

  • Åben for alle
  • Gode online muligheder for fx at indsende dagpengekort
  • Medlemsbladet Medlemsnyt
  • Har andre medlemstilbud end basale a-kasse ydelser

Åbningstider (via hotline)
Mandag til torsdag fra kl. 8:00 til 18:00
Fredag fra kl. 8:00 til 16:00