Ledernes Arbejdsløshedskasse (a-kasse)

Om medlemskab
Hvem kan blive medlem?:
Ledere
Betroede medarbejdere
Kommende ledere
Fagforeningstilbud:

Ja

Antal medlemmer:

92.000

Pris (fuldtid lønmodt./ kr mdr.)
A-kasse:

380,00

Fagforening:

82,00

A-kasse + Fagforening:

462,00

Om Ledernes Arbejdsløshedskasse
Omkring 84.000 er medlem af Ledernes Arbejdsløshedskasse. Ledernes Hovedorganisation er interesseorganisationen. Lederne er målrettet og åben for medlemmer, der er ledere eller særligt betroede medarbejdere. Se listen længere nede på siden, for at se hvem der kan blive medlem. Ledernes Hovedorganisation har hovedsæde i København, og har i alt 19 afdelinger fordelt over hele landet.

Lederne tilbyder, udover de basale a-kasse services:

  • Rådgivning ved kontraktforhandlinger
  • Juridisk hjælp
  • Lederuddannelse
  • Jobdatabase
  • Magasinet Lederne og nyhedsbreve
  • Debat- og netværksmøder, virksomhedsbesøg, foredrag mm.
  • Juridisk hjælp i forbindelse med problemer i ansættelsesforhold (fyring/konkurs)
  • Ledelsesmæssig sparring
  • Online selvbetjening (lønstatistik, karrieretjek)

Åbningstider:
Mandag til fredag fra kl. 9:00 til 15:00 (personlig og telefonisk)

Hvem kan blive medlem?
Advokater
Afdelingschefer
Bogholdere
Butikschefer
Chefer
Controllere
Direktionssekretærer
Direktører
HR-konsulenter
Ingeniører
IT-chefer
Key Account Managere
Ledere
Marketingkoordinatorer
Projektansvarlige
Projektledere
Tekniske rådgivere
Økonomichefer