Find a-kasse

Find a-kassen

3F-A (Faglig Fælles Akasse)

Kampmannsgade 4
1790 København V

70 30 03 00

Akademikernes Arbejdsløshedskasse

Nørre Voldgade 29
Postboks 1179
1358 København K

33 95 03 95

Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog

Gammel Strand 46
1202 København K

33 42 80 01

Arbejdsløshedskassen STA

Ramsingsvej 28, 1.sal
Postboks 438
2500 Valby

70 12 37 82

ASE

La Cours Vej 7
2000 Frederiksberg

70 13 70 13

Business Danmarks Arbejdsløshedskasse

Nørre Farimagsgade 49
1364 København K

33 74 02 00

Byggefagenes Arbejdsløshedskasse (BF-A)

Immerkær 42
2650 Hvidovre

36 38 34 00

Børne- og Ungdomspædagogernes Landsdækkende Arbejdsløshedskasse

Blegdamsvej 124
2100 København Ø

35 46 50 00

CA A-kasse

Sværtegade 3
Postboks 2116
1014 København K

33 14 90 45

DANA – DE SELVSTÆNDIGES A-KASSE

Vibevej 11
2400 København NV

70 21 75 75

Det Faglige Hus

D. Lauritzensvej 14
Postboks 512
6701 Esbjerg

75 45 35 77

DSA – Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Sct. Annæ Plads 30
Postboks 2080
1013 København K

33 15 10 66

El-fagets Arbejdsløshedskasse

Vodroffsvej 26
1900 Frederiksberg C

33 29 70 00

FOA – Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse

Staunings Plads 1-3
Postboks 11
1790 København K

33 43 46 00

FRIE Funktionærers Arbejdsløshedskasse (åben for alle)

Paghs Gård
Postboks 925
Overstræde 2 B
5100 Odense C

63 13 85 50

FTF-A – Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles Arbejdsløshedskasse

Snorresgade 15
Postboks 4030
2300 København S

33 32 41 66

Funktionærernes og Servicefagenes Arbejdsløshedskasse

Upsalagade 20, 1.
2100 København Ø

70 15 04 00

HK Danmarks Arbejdsløshedskasse

Artillerivej 30
Postboks 106
0900 København C

70 10 67 89

Ingeniørernes Arbejdsløshedskasse (IAKs a-kasse)

Kalvebod Brygge 31-33
1780 København V

70 33 50 00

It-fagets og Merkonomernes Arbejdsløshedskasse – PROSA

Ahlefeldtsgade 16
1359 København K

33 36 41 41

Krifa – Kristelig Fagbevægelse

Engboulevarden 30
8960 Randers SØ

89 11 22 33

Ledernes Arbejdsløshedskasse (a-kasse)

Vermlandsgade 65
2300 København S

32 83 32 83

Lærernes Arbejdsløshedskasse

Kompagnistræde 32
Postboks 2225
1018 København K

70 10 00 18

Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Mimersgade 47
2200 København N

35 86 68 68

Metalarbejdernes Arbejdsløshedskasse (Metal)

Nyropsgade 38, 1.
Postboks 311
1780 København K

33 63 20 00

Nærings- og Nydelsesmiddelarbejdernes Arbejdsløshedskasse (NNF-A)

C.F. Richs Vej 103
Postboks 79
2000 Frederiksberg

38 18 72 72

Socialpædagogernes Landsdækkende Arbejdsløshedskasse (SLA)

Brolæggerstræde 9
1211 København K

33 96 28 00

Teknikernes Arbejdsløshedskasse

Nørre Voldgade 12
1358 København K

33 43 65 00

TEST

TEST

Ikke oplyst

TIB – Træ-Industri-Bygs Arbejdsløshedskasse

Mimersgade 41
2200 København N

88 18 70 00