Sammenlign a-kasser

Sammenlign a-kasserne på pris, medlemstal, hvem der kan blive medlem, om der er en fagforening tæt knyttet til a-kassen og læs mere om de enkelte a-kasser. Derudover kan du også tilmelde dig de a-kasser, hvor der er en ”Bliv medlem nu”-knap. Udover at du bliver sikret økonomisk ved ledighed, så tilbyder nogle a-kasser andre services, som du kan læse mere om. Hos nogle kræver det dog medlemskab af fagforeningen, for at få adgang til disse tilbud (fx karriererådgivning, juridisk bistand mm.). God fornøjelse.

A-kasse Hvem kan blive medlem? Fagforening? Medlemmer A-kasse Fagforening Samlet
3F-A (Faglig Fælles Akasse)
Industri
Transport
Den offentlige sektor
Ja 306.000 434,00 450,00 884,00
Akademikernes Arbejdsløshedskasse Akademikere Nej 76.500 365,00
Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog
Journalistik
Kommunikation
Sprog
Ja 20.000 385,00 480,00 865,00
Arbejdsløshedskassen STA Alle Nej 33.900 383,00
ASE Alle Nej 150.000 446,00
Business Danmarks Arbejdsløshedskasse
Salg
Marketing
Rådgivning
Ja 26.600 200,00 455,00 655,00
Byggefagenes Arbejdsløshedskasse (BF-A)
Blik
Rør
Maler
Ja 17.700 420,00 280,00 700,00
Børne- og Ungdomspædagogernes Landsdækkende Arbejdsløshedskasse Pædagoger Ja 61.000 380,00 482,00 862,00
CA A-kasse
Salg
Marketing
Business
Nej 30.700 411,00
DANA – DE SELVSTÆNDIGES A-KASSE Selvstændige Nej 36.400 426,00
Det Faglige Hus Alle Ja 90.000 455,00 69,00 524,00
DSA – Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse
Bioanalytikere
Ergoterapeuter
Fysioterapeuter
Nej 77.400 348,00
El-fagets Arbejdsløshedskasse El-branchen Ja 23.100 404,00 434,00 838,00
FOA – Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse
Social
Sundhed
Pædagogisk
Ja 181.600 413,00 340,00 753,00
FRIE Funktionærers Arbejdsløshedskasse (åben for alle) Alle Ja 22.500 397,00 152,00 549,00
FTF-A – Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles Arbejdsløshedskasse
Finans og forskning
Kost og sundhed
Kunst
Nej 131.400 418,00
Funktionærernes og Servicefagenes Arbejdsløshedskasse
Bankbetjente
Ejendom- og Servicefunktionærer
Flyvebranchen
Ja 20.800 409,00
HK Danmarks Arbejdsløshedskasse
Kommunal
Privat
Handel
Ja 268.800 401,00 362,00 763,00
Ingeniørernes Arbejdsløshedskasse (IAKs a-kasse)
Ingeniører
Maskinmestre
Lignende
Ja 66.000 363,00 287,00 650,00
It-fagets og Merkonomernes Arbejdsløshedskasse – PROSA IT-professionelle Ja 13.400 401,00 351,00 752,00
Krifa – Kristelig Fagbevægelse Alle Ja 190.000 453,00 155,00 608,00
Ledernes Arbejdsløshedskasse (a-kasse)
Ledere
Betroede medarbejdere
Kommende ledere
Ja 92.000 380,00 82,00 462,00
Lærernes Arbejdsløshedskasse Lærere Nej 78.300 370,00
Magistrenes Arbejdsløshedskasse Højtuddannede Nej 50.700 422,00
Metalarbejdernes Arbejdsløshedskasse (Metal)
Mekanisk informationsteknologi
Teknisk informationsteknologi
Elektronisk informationsteknologi
Ja 96.200 424,00 471,00 895,00
Nærings- og Nydelsesmiddelarbejdernes Arbejdsløshedskasse (NNF-A)
Slagteri
Mejeri
Bager
Ja 28.200 450,00 584,00 926,00
Socialpædagogernes Landsdækkende Arbejdsløshedskasse (SLA) Socialpædagoger Ja 33.400 389,00 480,00 869,00
Teknikernes Arbejdsløshedskasse
Kreative
Teknikere
Designere
Ja 29.200 410,00 348,00 758,00
TIB – Træ-Industri-Bygs Arbejdsløshedskasse
Træ
Industri
Byg
Ja 47.600 420,00 640,00 1.060,00

* Oplysninger om de enkelte a-kasser og fagforeninger er indsamlet via a-kassernes og fagforeningernes hjemmesider, brancheorganisationer og ved direkte henvendelse. Der tages forbehold for fejl og mangler i tekster og priser. Vi bestræber os meget på, at alle priser er korrekte og opdaterede. Nogle priser er estimerede, da det ikke har været muligt at få oplyst en præcis pris og eventuelle forskelle kan også skyldes, at det såkaldte bidrag til lokalafdelinger varierer geografisk. Tjek selv vilkår i forbindelse med tilmeldingen til a-kassen/fagforeningen for at få den helt præcise pris.