Dagpengesatser

Bemærk disse tal er fra 2009

Du har ret til dagpenge i 4 år (208 uger) inden for en periode på 6 år.
Du bruger en uge af din periode, hver gang du i hele eller en del af en uge har:

  • Fået dagpenge
  • Afviklet karantæne
  • Fået sygedagpenge under ledighed (op til første 6 uger)
  • Har deltaget i godkendt uddannelsesforløb

For hver udbetalingsperiode skal du udfylde et dagpengekort og sende det til din a-kasse. Hos de fleste a-kasser kan du indsende dagpengekortet elektronisk.

Dagpengesatsen – hvor meget du kan få udbetalt
Din dagpengesats beregnes på baggrund af den arbejdsindtægt du har haft de seneste 3 måneder før ledighed. Grundlaget for beregningen er din løn før skat i denne periode. Man beregner indtægten pr. dag. Fratræk arbejdsmarkedsbidraget på 8 procent (gange med 0,92). Den daglige indtægt nedsættes derefter så til 90 procent (gange med 0,90). Den sats du ender op med, kan dog aldrig overstige den maksimale dagpengesats. Såfremt du har tegnet en økonomisikring, vil du dog kunne kompenseres yderligere. Den maksimale dagpengesats i 2009 er på 725 kr. pr. dag for fuldtidsforsikrede og på 483 kr. pr. dag for deltidsforsikrede (Kilde: Arbejdsdirektoratet).